back

Liên Thông Cụm Máy Chủ - Ngày 15/09/2022

Qúy Thiếu Hiệp thân mến,

Cuối cùng cũng hoạt động Bỏ Phiếu Liên Thông Máy Chủ Tháng 09 đã kết thúc. Hôm nay Tiểu Thiện xin được công bố các thông tin chính thức về số phiếu được bình chọn và danh sách các máy chủ được liên thông với các nội dung chính như sau:

Server Đồng Ý Không Đồng Ý
S01 - Tiểu Thiện 54,231 16,861
S02 - Thái Thần
81,663 25,262
Tổng 135,894 42,123
Tỷ Lệ 53%

Server Đồng Ý Không Đồng Ý
S06 - Tam Sinh 67,552 19,446
S08 - Đế Đô 84,570 25,571
Tổng 152,122 45,017
Tỷ Lệ 54%

Server Đồng Ý Không Đồng Ý
S17 - Mặc Uyên 42,014 22,462
S22 - Bạch Chân 44,187 30,834
Tổng 86,201 53,296
Tỷ Lệ 24%

Server Đồng Ý Không Đồng Ý
S68 - Hỉ Thước 51,798 9,368
S69 - Thỏ Ngọc 22,219 5,703
Tổng 74,017 15,071
Tỷ Lệ 66%

Server Đồng Ý Không Đồng Ý
S70 - Vu Dạ Cẩm 56,243 22,506
S72 - Bạch Hổ 52,809 6,326
Tổng 109,052 28,832
Tỷ Lệ 58%


Thông qua việc TRƯNG CẦU DÂN Ý vừa rồi của toàn bộ Quý Thiếu Hiệp tại các máy chủ và dựa theo công thức. BĐH Thiện Nữ 2 sẽ tôn trọng những ý kiến và quyết định của Quý Thiếu Hiệp. Kết quả bỏ phiếu liên thông server lần này dưới kết quả đề ra, nên BĐH quyết định sẽ tiến hành liên thông cụm máy chủ sau:

Server Đồng Ý
S01 - Tiểu Thiện & S02 - Thái Thần 53%
S06 - Tam Sinh & S08 - Đế Đô 54%
S68 - Hỉ Thước & S69 - Thỏ Ngọc 66%
S70 - Vu Dạ Cẩm & S72 - Bạch Hổ 58%

Nội Dung :

BĐH Thiện Nữ 2, sẽ tiến hành liên thông Cụm Máy Chủ vào ngày 15/09/2022. Bảo trì máy chủ trong thời gian ngắn cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 07:00 - 11:00 ngày 15/09/2022.
  • Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể sớm hoặc muộn hơn dự kiến.

Lưu Ý :

  • Trong quá trình tiến hành bảo trì server để liên thông, Quý Thiếu Hiệp không nên nạp thẻ để tránh gặp những lỗi phát sinh không đáng có.
  • Cổng vào của server ban đầu không thay đổi, người chơi vẫn có thể nhấp chọn vào server ban đầu để vào game. 
  • Vì gộp server, số liệu bang hội sẽ thay đổi nên các cuộc đấu vòng tròn giữa các bang hội sẽ tạm dừng một tuần, đồng thời tạm dừng việc các bang hội mới xin tuyên chiến, những bang đã tuyên chiến thành công không bị ảnh hưởng.
  • Hoạt động khiêu chiến môn phái sẽ tạm đóng trước khi gộp server, mở lại sau khi gộp server thành công.
  • Nếu khi gộp server gặp người chơi trùng tên, hệ thống sẽ tự động đổi tên cho người chơi, bạn có thể đến chỗ NPC Mạc Tái Ngôn ở Hàng Châu để miễn phí đổi tên một lần.

Chúc Quý Thiếu Hiệp sẽ có những phút giây trải nghiệm thật thú vị và luôn ủng hộ Thiện Nữ 2 - VNG trên con đường dài phía trước.

Tiểu Thiện trân trọng Kính Báo và Cảm Ơn,

???
rating